Trenerkurs for lokale trenere

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
KIL Fotball arrangerer trenerkurs for lokale trenere. Her bilde av Johan Hammarstrøm og Patrick Holtet.
KIL Fotball arrangerer trenerkurs for lokale trenere. Her bilde av Johan Hammarstrøm og Patrick Holtet fra en samling i fjor høst.

Den 10. og 11. mars har lokale trenere muligheten til å øke sin formelle fotballkompetanse. Da arrangerer KIL Fotball i samarbeid med fotballkretsen Grasrottrenerkurset (Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig) på Gjemselund.

 

Det er en kjensgjerning at mange av trenerkursene i Indre Østland Fotballkrets ofte er lokalisert steder i kretsen hvor reisevei blir en terskel for å delta. Når vi nå får kurset til distriktets smørøye håper KIL at mange setter av tid i sin kalender.

Vi ønsker å øke kompetansen blant våre trenere i KIL Fotball, og ønsker samtidig at andre lokale trenere finner veien til Gjemselund, sier Johan Hammarstrøm i KIL Fotball.

[slideshow_deploy id=’15’]

 

Kurset har fokus på ungdomsfotballen

Trenerkurset i mars er delkurs 4 av totalt 4 i utdannelsen for å bli NFF Grasrottrener, og sikter seg spesielt inn mot ungdomsfotballen.

Selv om dette er delkurs 4 er det viktig å påpeke at man kan delta på kurset uten å ha tatt delkurs 1-3.

NFF sier selv at formålet for kursene er:

  • Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning
  • Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet

KIL ønsker å bli kvalitetsklubb

KIL Fotball jobber aktivt for på sikt å innfri kravene fra NFF om å bli en kvalitetsklubb. Trenerkompetanse er et sentralt område hvor KIL Fotball tar grep.

Vi mangler litt på trenerkompetanse for å bli kvalitetsklubb, men vi skal uansett ha som mål å ha 2-3 kurs i klubben hvert år. Klarer vi også å få med trenere fra andre klubber vil dette gagne hele distriktet.

Glomdalsfotball er svært positive til satsingen, og håper det blir stor etterspørsel etter kursplassene. Kompetanse gir utvikling!

Påmelding kan gjøres på KIL Fotball sine hjemmesider.

Trenerkurs for lokale trenere

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var