Spillerutvikling krever rett fokus og gode tiltak

Spillerutvikling

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

– Med rett fokus og gode tiltak kan vi utvikle toppspillere fra Glomdalsregionen i fremtiden. Det sier fagansvarlig for spillerutvikling i KIL Toppfotball, Trond Amundsen, som har klare tanker om hva som kan gjøres bedre.

Spillerutvikling
Spillerutvikling krever rett fokus og gode tiltak, sier Trond Amundsen
Bilde: kil.no

– Spillerutvikling handler om en skoleringsplan med tydelig planinnhold satt i system fra femårsalder til  16 årsalder, og en større grad av individuell profesjonalisering fra 17 år og oppover. Mye av innlæringen skjer også i uorganisert trening hvor ungene selv setter premissene for aktivitet og læring, sier Trond Amundsen, og forteller at det finnes noen «kritiske» utviklingsår hvor barn er spesielt modne for innlæring av spesielle ferdigheter.

– En idrettslig alder starter når barnet er fem, seks år. Det er viktig å utvikle både ferdigheter og holdninger. Det samme gjelder relasjoner, forståelse både kollektivt og individuelt, fysiske egenskaper som koordinasjon, hurtighet og balanse. Bare for å nevne noe.

 

Hva mener du vi gjør bra i Norge når det gjelder spillerutvikling?

-Vi er bra på å ivareta bredden opp til ca 14 års alder.

Hva er vi for dårlig på?

– I for mange miljøer mangler vi en tydelig skoleringsplan og dedikerte trenere med kompetanse på utvikling. Jeg savner også en tydelig nasjonal identitet, struktur og fag. Enkelte klubbmiljøer har forankret og gjennomfører sin identitet. Det er bra, men jeg savner dette på nasjonalt nivå. Det jobbes med dette gjennom akademiklassifisering i dag. Jeg savner også ungene tilbake på «løkka» i uorganisert trening.

ANNONSE
[slideshow_deploy id=’15’]

Er det forskjeller mellom regionene og klubbene på dette området, og i så fall; hvordan klarer vi oss her i Glomdalsregionen?

– Det er forskjeller mellom regioner og klubber. Dette faller naturlig med henblikk  rekrutteringsområder, tilgang på trenerkompetanse, økonomiske faktorer, identitet, osv. Noen toppklubber er flinke til å «gjødsle» nærmiljøene med kompetanse og tiltak mens andre legger all utvikling i egen klubb og rekrutterer spillere i tidlig alder. Forskjellige modeller fungerer, og ingen forskning jeg kjenner til i Norge sier at den ene eller andre modellen utvikler bedre og flere toppspillere. I Glomdalsregionen opplever jeg en større grad av interesse for spillerutvikling de siste årene. Her er det også iverksatt tiltak som f.eks KIL Toppfotball akademiet, som gir mulighet for flere økter i barnefotballen og tilgang på skolerte trenere. Med rett fokus og gode tiltak kan vi utvikle toppspillere fra glomdalsregionen i fremtiden.

Vil du si det har vært en økt bevissthet og fokus på spillerutvikling siden du begynte?

– Enkelte miljøer har  bevisst rettet fokus mot spillerutvikling. Jeg tror det er viktig at klubber bygger opp sin identitet på hva de ønsker å ha fokus på og bli gode på. Er det for eksempel viktig om A -laget spiller i 4. eller 5. divisjon? Kanskje klubben skal bygge opp sin kompetanse på 6-12 åringer, sosiale relasjoner eller andre ting hvor klubben må finne sin identitet. Flere miljøer har tatt tydelige valg på dette området de siste årene.

Spillerutvikling krever rett fokus og gode tiltak

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var