Slik rekrutterer KIL unge spillere

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[slideshow_deploy id=’15’]

Det å bli toppspiller er ikke noe som kommer av seg selv. KIL Toppfotball har de siste årene rekruttert 1-2 spillere inn i A-laget i fra egne rekker. Men hvordan jobber distriktets flaggskip med å utvikle og rekruttere unge fotballspillere.

– I forhold til rekruttering, så vet vi veldig mye om hva en 15-16 åring skal ha av ferdigheter for at vi skal få utviklet han videre.  Når det gjelder måten vi jobber på, så har vi en veldig klar systematikk og identitet på hvordan vi skal utvikle spillere.

– Vi er tydelige på hvordan økt 1 – 200 skal være. Der skal vi jobbe med å videreutvikle de ferdighetene man allerede har, og sette det inn i ett sluttprodukt 11/11 som fotball er.

– Vi jobber med noen prinsipper som vi bryter ned i en spillestil, der prinsippene kommer tydelig fram. Helt ned i rollekrav og noen individuelle hensyn vi tar til slutt. Vi har en helt spesiell rekefølge i forhold til krav og hvordan vi gjør det, sier Trond Amundsen, Fagansvarlig i KIL Toppfotballs Utviklingsavdeling.

Kroppsbeherskelse og koordinasjon

Arbeidet som KIL gjør er i tett samarbeid med andre, og der andre klubber ofte får frafall av ungdommer i sine lag, er det litt annerledes i utviklingsavdelingen til KIL. Det har vist seg spesielt godt denne sesongen.

– Når det gjelder de valgene vi gjør så er gutta stort sett med hele veien og i prosessen videre, hvor opprykket med rekruttlaget er en utrolig viktig del i å kunne ivareta og å gi en kamparena som er god nok.

– Vi har sett at G19 Interkrets og 4. divisjon har vært litt for like arenaer, så nå får vi muligheter til progresjon også i kamp. Jeg tror det er ett viktig skritt i å ivareta at vi har de plattformene som trengs for oss alle, sier Amundsen.

Om man drømmer om å bli en del av KILs utviklingsavdeling, er det i følge KILs fagansvarlige ganske tydelig hva man ser etter.

– Nå vet vi litt om ferdighetsutvikling slik teknisk hvordan nervesystemer og muskler utvikler seg, og hva man kan utvikle i ulike aldre. Det handler mye om å bygge ett godt grunnlag for kroppsbeherskelse, koordinasjon og ferdigheter i ung alder,

– Også skal vi klare å sette dette i ett godt system, slik at de får brukt kompetansen og ferdighetene sine til de er en 15-16 år og vi ivaretar de, sier han.

– En fordel for hele distriktet

Selv om klubben har lykkes godt med å få med seg de fleste spillerne gjennom hele utviklingsfasen, så er det en kjensgjerning at ikke alle vil utvikle seg til å spille i Obos-ligaen eller enda høyere.

– Alle kan nok ikke bli toppspillere. Vår viktigste funksjon er å få ut maks av det potensialet som hver enkelt har, da tror jeg de ender på det nivået de hører hjemme, sier KIL fagansvarlige i utviklingsavdelingen.

Trond forteller avslutningsvis at han håper at arbeidet som KIL gjør med unge talenter, vil være en fordel for hele regionen.

– Vi prøver å jobbe godt ut i lokalfotballen og prøver å dele en del av den kompetansen vi har om hvordan de skal jobbe i yngres avdelinger slik at man kan få på plass en del av dette ferdighetsregisteret når de kommer i en alder hvor vi kan overta. Da er de bedre skolert til å kunne nå toppen.

– Gjennom dette ønsker vi å dele med oss, og ivareta hele Glåmdals-fotballen på en fin måte, avslutter Amundsen.

[slideshow_deploy id=’3285′]

Slik rekrutterer KIL unge spillere

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var