Skarnes IL med spillersamtaler

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Leder i Skarnes IL, Reidar Bekken. (Foto: Glomdalsfotball)

De siste årene har Skarnes IL drevet med spillersamtaler, som er en del av en omfattende sportsplan. Denne skal bidra til å utvikle vekst, trivsel og motivasjon i klubben.

Hovedmålet med spillersamtaler er at våre spillere skal trives, føle mestring og være motivert for å fortsette, sier leder Reidar Bekken i Skarnes IL. – Sportsplanen blir gått gjennom årlig, slik at den skal være så aktuell som mulig.

[slideshow_deploy id=’15’]

 

Trivsel og forventninger

Spillersamtalene blir gjennomført ved inngangen til sesongen, og gjerne også som oppfølgingssamtaler i løpet av året, for eksempel før høstsesongen. Hensikten er å avdekke hvordan spillerne trives, hva de forventer av klubben,  og hva laget forventer av dem.

– Spillerutvikling er også et tema. Det er mange saker som ikke egner seg for plenum, og da er slike formaliserte personlig samtaler en fin anledning, forteller Bekken.

Gode erfaringer

Spillersamtalene tar rundt 20 minutter, og det er laglederne som har ansvaret for å gjennomføre samtalene.

– Spillerne får varsel om tid for gjennomføring slik at de stiller forberedt. Vi har da fokus på trivsel, gode egenskaper og forbedringsområder. Samtalene foregår normalt på tomannshånd, sier Bekken, og legger til at spillersamtalene primært er for spillere i ungdomsfotballen.

– Det er først de siste år at vi har klart å gjennomføre slike samtaler, men erfaringene er positive, så dette er noe vi fortsatt vil oppfordre til.

Fint oppslagsverk

Reidar Bekken forteller at sportsplanen er et fint oppslagsverk for både lagledere, spillere og foresatte.

– Sportsplanen blir nok dessverre ikke brukt like aktivt som vi kunne tenkt oss, men spillersamtalene legger vi vekt på. Vi har ikke kjørt noen opplæring for de som skal gjennomføre samtalene. Det kunne vi sikkert med fordel ha gjort, men i en travel hverdag har ikke dette blitt prioritert.

Om spillerutvikling fra Sportsplanen:

Det skal gjennomføres spiller samtaler med samtlige spillere fra og med 13 år. Stikkord for samtalene skal være:

Trivsel – utvikling – holdninger – mål

Spillersamtalene foregår med spiller alene (eventuelt med foreldre om ønskelig) og trener/leder. Hvis ønskelig skal det også gjennomføres egne foreldresamtaler. Dette er noe som gjøres på forespørsel fra foreldregruppen, men husk å informere om muligheten.

Følgende punkter skal inngå som en naturlig del av spillersamtalene:

Trening:

 • Hva synes du om treningene og innholdet på disse?
 • Hva synes du er mest gøy på trening?
 • Hva synes du er minst gøy på trening?
 • Treningsoppmøte: Tilfredsstillende eller ikke?
 • Krav til antall treninger man skal delta på.

Personlig utvikling:

 • Hvilken posisjon på banen ønsker du helst å spille (gjerne flere alternativer)?
 • Hvilke ferdigheter mener du at det er viktig at du forbedrer for å bli en bedre fotballspiller, og hvordan kan du bidra til å oppnå dette?
 • Hvilke ferdigheter mener du at er din styrke som fotball spiller?
 • Hva mener du laget må bli bedre på?
 • Mål for sesongen?
 • Mål for de neste 3 årene?

Sosialt:

 • Hva opplever du som positivt på laget?
 • Hva opplever du som negativt på laget?
 • Skader/sykdommer vi må ta hensyn til?
 • Ferie/fritid/skole aktiviteter vi må ta hensyn til?

Det er viktig at spilleren får spørsmålene i god tid før spillersamtalen, slik at spilleren har mulighet til å forberede seg. La spilleren komme med sine innspill på spørsmålene, før trener/leder kommer med sine betraktninger.

Vær ærlig, men konstruktiv i samtalene. De er ment som et verktøy for å stimulere til videre innsats og utvikling.

Skarnes IL med spillersamtaler

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var