Optimist på vegne av verdens største idrett

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Rett etter jul i 2019 ble det satt i gang en hospiteringsordning for unge ambisiøse treningsglade fotballjenter som ønsket å yte noe ekstra og prøve seg på større utfordringer. Syv jenter i distriktet fikk mulighet til å trene med KIL Damer en gang i uka. Så rammet coronaviruset Norge. Konsekvensene for planlagte idrettsarrangementer, trening og felles aktiviteter ble store i kjølvannet av restriksjonene som ble satt i verk for å forsøke å hindre smitte.

Rune Skasberg er trener for Grue J15 og G10, og assistenttrener for KIL Damer. Han har i likhet med de fleste andre som driver med lagsport, blitt berørt av situasjonen, og vært nødt til å håndtere aktiviteter og trening på en ny og annerledes måte.

Treningene fungerer bra

– Hvordan har Covid 19-situasjonen påvirket idretten generelt, og fotballen spesielt? 

– For fotballen så er jo spillernes høydepunkt fjernet, nemlig kampene og spillsekvensene på trening. Selve treningene fungerer bra, med god tid til å jobbe med detaljer. Beklageligvis ser jeg at mange lag ikke trener eller trener mindre enn før. Jeg vil tro dette skjer pga flere ting, bl.a. usikkerhet rundt retningslinjene, for få trenere til å overholde retningslinjene. Og i større klubber er det kanskje mangel på banekapasitet siden man nå må dele opp spillergruppa og banen. Ulempen ved å ikke kunne ha nærkontakt er jo at man da ikke kan øve på selve spillet fotball, men kun isolerte ferdigheter. Det er definitivt ikke bra for utviklingen til spillerne.

–  Hvilke utfordringer har du som trener nå?

– For meg som trener gir det utfordringer med hvordan du skal legge opp treningene innenfor retningslinjene – noe som er tidkrevende. I tillegg ser jeg at enkelte spillere sliter med motivasjonen siden kampene og turneringene de har gledet seg veldig til er avlyst.

(foto: kil.no)

Fotball fortsetter å engasjere

– Hvilke tanker gjør du deg rundt rekruttering ifm denne situasjonen, både på kort sikt, og på lang sikt?

– På kort sikt er det vanskelig da det for de aller fleste er vanskelig nok å gi eksisterende spillere et godt tilbud. På lengre sikt er jeg optimist og regner med at verdens største idrett fortsatt vil engasjere i fremtiden!

– Hvordan påvirker konsekvensene av Covid-19 motivasjonen til barn og unge som spiller fotball?

– Det er varierende. De aller fleste storkoser seg med fotballen, og har ikke noe problem med å motivere seg til trening. For noen andre så er mangelen på kamper og turneringer nok til at motivasjonen er dalende dessverre. Og jeg kan jo forstå dem. Kamper og turneringer er jo utrolig gøy!

Spillere som ønsker å bli bedre

– Kan du si litt om hospitantjentene og hvilke konsekvenser dette har fått for dem?

– De sju jentene som hospiterte med KIL Damer har vi dessverre ikke mulighet til å følge opp hos KIL i dag. Dette er jo en direkte konsekvens av de begrensningene vi har pt.

– Som trener og motivator – hva er vanskeligst å hanskes med i denne situasjonen?

– Det vanskeligste har jeg kommet meg forbi nå. Det var at kampene ble fjernet, og da sleit jeg selv med egen motivasjon. Å dra på feltet seks dager i uken, uten å få testet oss mot andre lag var en liten prøvelse. Men nå når vi har holdt på en del uker så gleder jeg meg til hver trening. Som trener så finner man alltid noen detaljer man kan terpe på, og ikke minst så motiverer det veldig å se fremgang hos spillere som virkelig ønsker å bli bedre, avrunder en optimistisk Skasberg.

Optimist på vegne av verdens største idrett

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var