Optimisme og håp i Sander

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gro Merete Andersson er leder i Hovedlaget Sander IL. Hun forteller om utfordringene de har hatt etter at Covid-19 ble en realitet.

– Jeg har ikke vært med hele veien i forhold til ledervervet, jeg datt inn som leder først i juni. Da var det jo full stans på alt og alle, inntil det senere ble løsnet litt opp for forsiktig trening med egen ball og smittevernstiltakene var på plass.

Aktivitet og motivasjon

– Hvilke utfordringer har dere hatt i denne perioden?

– Det er flere. Det største tapet er nok at A- og B-laget vårt ikke er oppe og nikker. De sluttet å trene da det ikke ble mulig å spille kamper og seriespillet gikk i vasken. Et A-lag er så viktig for så mange ting i en klubb. Ikke minst i forhold til de yngre spillerne. A- og B-laget er noen de ser opp til, de er gode forbilder, og betyr mye for dem. Vi hadde jo opprinnelig  A- og B-lag med spillere som både var over og under 20 år gamle. Nittenåringene fikk spille, men ikke 20-åringene. Så da ble vi nødt til å tenke litt annerledes.

Hva gjorde dere da?

– Vi satt sammen et G 19-lag for å opprettholde aktiviteten hos de eldste. Og det går veldig bra. Den ene treneren gikk ned fra A-laget til det nye G 19-laget. Så de spiller kamper og er meldt på i serien nå.

Lite frafall og stor forståelse

– Hva med økonomien?

Et A-lag er en ressurs på flere områder. Så for oss er det viktig å jobbe for å opprettholde A-lagsspill til neste år også. Ungdom og eldre trenger et alternativ til å fortsette å dyrke sin idrett i lavere divisjon. Ett A-lag er også en viktig ressurs for klubben både når det gjelder sponsorinntekter, fotballkamper, det sosiale rundt og for de yngre å ha noen å se opp til.

Sander har cirka ti lag til sammen. Vi har faktisk ikke hatt så mye frafall. Og vi har møtt stor forståelse hos foreldre og foresatte helt fra begynnelsen, i forhold til de tiltakene vi har gjort for å følge opp smittevernsreglene. De så at vi var såpass strenge på treningene i forhold til det, og ble nok beroliget. Alle ønsker jo at vi skal få fortsette å spille.

En ting som er annerledes er den uorganiserte aktiviteten. Jeg kjører forbi Sandermoen hver dag, og det er ingen barn som spiller sammen uten at det er organisert trening, så den biten har naturligvis falt bort. Uorganisert aktivitet er viktig for trening og det sosiale, så vi får krysse fingrene for at den kommer i gang igjen. Lek med og uten ball er viktig.

Summen av det hele

Gro forteller videre at det økonomiske tapet baller på seg i forhold til flere ting, som for eksempel vedlikehold og det å opprettholde anlegg.

– Vi har hatt en innsending i forhold til refusjon tidligere og er i gang med en til nå for å få dekket deler av det økonomiske tapet vi har hatt. Den årlige Sanderdagen røk, det er jo en stor inntektskilde for oss. Under normale forhold har vi også bingo en gang i uka fra mars til november, som vi har valgt å kutte ut. Og vi skulle hatt en NM-kamp som heller ikke kunne arrangeres. Som alle andre hadde vi budsjettert med alt dette i begynnelsen av året. Aktivitetsgebyret er også en del av budsjetteringen som ikke gikk som planlagt. Det var jo en lang periode uten aktivitet i det hele tatt, så barnefotballen fikk først gebyret fra august. Og A-laget fikk halvert sitt aktivitetsgebyr på våren. Men til tross for tap av inntekter, skal jo likevel anlegg vedlikeholdes og trenere lønnes. Det er summen av det hele som på et vis velter lasset. Det har ikke vært noen inntektsbringende dugnader på våren og sommeren, men vi har nå startet med salg av toalettpapir.

Du vil kanskje også lese: Bli med på Grasrottrenerkurs i høst!

Fotballen er en hjertesak

– Hvordan har dere taklet det økonomiske tapet, bortsett fra at dere sannsynligvis får dekket en del av det gjennom refusjonsordningen?

– Hele situasjonen har vekket en dugnadsånd i folk.  Idrettslaget og fotballen er en hjertesak for mange, og det er tydelig hos oss i Sander. Det er viktig for alle at vi ikke går nedenom og hjem.

Gjør alt for å unngå smitte

– Hvordan har koronasituasjonen preget spillerne og deres foresatte?

– Det har nok vært tøffere for barna enn for de voksne. Særlig til å begynne med, det at de ikke skal være borti hverandre for eksempel. Men vi har møtt stor forståelse fra alle foresatte. Det krever mye ekstrainnsats av alle egentlig. I Sander har vi hatt «koronavakter» på hvert lag på hver trening, i tillegg til anbefalingen fra NFF om innskrivning og oversikt over alle som skal inn på Sandermoen under kamper. Utfordringen når det er flere kamper og treninger samme ettermiddag var i begynnelsen å holde seg innenfor antallet på maks 200 personer. Men det har gått greit. Jeg opplever at vi har tatt utfordringen, det er ikke verre for oss enn for alle andre. Vi har vært «på» hele tida, egentlig. Det har vært et viktig mål for oss helt fra starten av koronautbruddet at Sander skal gjøre alt for at smitten ikke skal være her. Vi kunne for eksempel ha åpnet bingoen etterhvert hvis vi hadde ønsket det, men det ville innebære mye ekstra oppfølging, og vi valgte derfor å ikke gjenåpne. Det er ikke sikkert mange hadde kommet heller siden situasjonen er slik den er.

– Hvilke tanker har du om fremtiden?

– Jeg er optimist, og lever i håpet om at alt er i full gang fra neste år av.  Også breddefotballen. I år har det ikke vært noen form for cuper, det håper jeg alle får oppleve til neste år. En cup er ikke bare spill, men også et fint sted for foreldre og spillere å bli sammensveiset og bedre kjent.

Vi får feire Sander IL 101 årsdag i stedet da vi ikke fikk feiret jubilanten som i år er 100 år.

 

Optimisme og håp i Sander

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var