Økt bevissthet og gode ringvirkninger i Vaaler

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kjell Ivar Berget, leder av fotballgruppa i Vaaler IF på åttende året, forteller at barne- og ungdomsfotballen har vært i gang en stund. Og om det er aldri så galt, så er det godt for noe, mener han. Bevisstheten rundt smitte og hygiene har kommet opp på et helt annet nivå. Og det kan få gode ringvirkninger i framtida.

Kjell Ivar Berget
Leder og alt-mulig-mann i Vaaler, Kjell Ivar Berget.

Dedikerte folk som gjør en strålende jobb

– Vi er i gang og har gjennomført en del kamper. Det har for så vidt gått greit. Vi har fulgt restriksjonene til punkt og prikke og vært veldig nøye. Vi er så heldige å ha utrolig dyktige lagledere og trenere og kampverter. De har sørget for at alt har foregått etter forskriftene. Jeg må berømme dem altså, de har gjort en meget god jobb! Det har jo vært mye ekstra arbeid, med registrering av samtlige som deltar og kommer, trenere, lagledere, spillere, dommere, publikum. Og det skal følges nøye med på at meter’n blir overholdt. Men alternativet, at du ikke får spille fotball, har gjort at valget var enkelt. Da tar vi selvfølgelig heller den ekstra innsatsen det krever.

 

Kritikkverdig av kretsen

– Hvordan har du opplevd hele situasjonen?

– Jeg vil gjerne få påpeke at jeg synes det er veldig kritikkverdig av kretsen, at det ikke er satt i gang fotball på divisjonsnivå. Når ungene kan klare å overholde smittevernstiltakene, hvorfor i all verden skulle ikke de voksne i 5. og 6. divisjon klare det? Det henger ikke på greip! Men den største utfordringen har rett og slett vært å ha levd i det uvisse om når vi kunne starte opp. Vi har derfor tatt en kjapp evaluering hver 14. dag, og har ligget i startgropa hele tiden for å komme i gang. Det har vært veldig frustrerende. Jeg forstår samtidig at alle regler og tiltak naturligvis skal overholdes, det er alle enige om. Men likevel mener jeg vi kunne ha kommet i gang tidligere, så det er et annet kritikkverdig punkt etter mitt skjønn.

 

Lest denne? Optimisme og håp i Sander

Større frafall enn vanlig

-Hvordan har det gått med motivasjonen?

– Vi har dessverre mistet en del spillere på grunn av koronaen. Når motivasjonen synker, har man kanskje lettere for å kutte ut både trening og kamper, og «skylde» på Covid-19. Jeg tror nok vi har hatt en del mer frafall enn vi ville hatt til vanlig over en tilsvarende periode under normale forhold. Når det gjelder det økonomiske så har vi jo ikke hatt de inntektene som vi egentlig skulle hatt, men det har samtidig vært mindre utgifter, så totalt er vi nok bortimot i null i forhold til det.

 

I kampsituasjon
Vaaler har opplevd noe frafall, med G14 samarbeider bra med Åsnesfotballen. Her i kamp mot Grue G14.

Lærepenge for framtida

– Hvordan ser framtida ut i Vaaler da?

– Generelt har vi alle helt klart fått en lærepenge i forhold til dette med smitte. Jeg håper vi fortsetter å være like nøye med hygienen framover. Ta noe så enkelt som drikkeflasker på fotballkamper for eksempel. At alle har hver sin, og ikke deler med andre, noe som mange ikke tenkte over før. Du tar ikke lenger en slurk av lagkameratens flaske hvis du har glemt din egen. Så på pluss-sida vil kanskje den økte bevisstheten rundt smitte og vernetiltak og hygiene bevirke at vi får færre med vanlig influensa eller andre smittsomme sykdommer framover.

 

Håper på cup i desember

– Det gjenstår ennå noen kamper, og så arrangerer vi en avslutning for hvert enkelt lag etterpå, før en liten ferie, og planlegging av neste sesong. Vi er allerede godt i gang med det i forhold til hvordan vi skal organisere treninga og opprettholde smittevernsreglene innendørs. I desember ønsker vi å gjennomføre KIWI cup for seniorlag i Vaalerhallen, og vi håper vi får mulighet til det. Håndballen starter jo med seriekamper. De har et veldig bra opplegg med hensyn til avviklingen av disse. Det må være mulig for oss å gjøre noe liknende, tenker jeg.

– Ellers vil jeg gjerne få sagt enda en gang at vi har en veldig bra gjeng som jobber for fotballen i Vaaler. De tar alle sammen virkelig ansvar for å få til best mulig resultat i denne situasjonen, og de gjør en kjempejobb!

Økt bevissthet og gode ringvirkninger i Vaaler

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var