Ny vår i Nord-Odal

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Lena Grinna har vårt med på prossessen om sammenslåing av klubbene i Nord-Odal. Foto: Glomdalsfotball
Lena Grinna har vårt med på prossessen om sammenslåing av klubbene i Nord-Odal. Foto: Glomdalsfotball

11.april i fjor så Nord-Odal IL dagens lys, og ble med det regionens ferskeste klubb. Laget er en sammenslutning av de tradisjonsrike, mindre klubbene i kommunen, og skal gi et bedre tilbud til idrettsglade barn og ungdom i området. Det går mot en ny vår i Nord-Odal.

Lena Sundet Grinna har vært med på hele prosessen siden idéen om sammenslutning ble lansert for syv år siden. Hun er svært tilfreds med hele prosessen og glad for at alt endelig er på plass.
ANNONSE
[slideshow_deploy id=’15’]

Nye generasjoner

Personlig skulle jeg ønske det ble et navn som omfavner alle våre medlemmer som er både fra Nord-Odal og Sør-Odal. Men det er mye følelser i klubbene, og mange ildsjeler som har lang fartstid. Men fornuften og evnen til å se fremover seiret til glede for nye generasjoner, sier Lena Sundet Grinna.

Den nye logoen inneholder både Storsjøen, Råsen og skog, som er typisk for Nord-Odal.

 

Fellesskapsfølelse

Nord Odal IL er en sammenslutning av Sand IF, Austvatn FK, Bruvoll BK og Vel, som alle hadde egne fotballag, og IL Mogutten, som bare drev med ski og friidrett.

Nord-Odal er delt i to distrikter, Sand og Mo. I tillegg er det grender i Bruvoll, Knapper og Austvatn. Vi har barneskoler på Sand og i Mo, og ungene samles fra 8. klasse på ungdomsskolen i Mo.  Mange blir ikke kjent før da, selv om vi bor i samme kommune. Det er langt gjennom skogen her i Odalen, smiler Grinna, som håper at barna som er med i idrett får fellesskapsfølelsen tidligere med det nye, sammenslåtte idrettslaget.

Lena Grinna her etter Glomdalsfotball seminaret. Foto: Glomdalsfotball
Lena Grinna her etter Glomdalsfotball seminaret. Foto: Glomdalsfotball

Mange grunner

Ifølge Grinna var det mange grunner til at en sammenslutning tvang seg fram.

Det ble etter hvert færre spillere i hver aldersgruppe. Mange måtte spille på flere klag. Flere og flere ble samarbeidslag mellom klubbene, og det ble utfordrende å skaffe nok tillitsvalgte. Spillere og foreldre måtte forholde seg til flere styrer, sier Grinna, som forteller at det også var problemer av økonomisk karakter. Klubbene måtte nemlig stadig bytte penger seg imellom, og det var lite engasjement på tvers ved dugnader.

Og så var det utfordringer med drakter og klubbfarger. Det hendte ikke sjelden at en unge kom til kamp med feil drakt.

 

Mye hardt arbeid

Det var en lang reise og mye hardt arbeid som førte til at den sammenslåtte klubben ble en realitet.

Kommunen engasjerte seg og stilte med ressurser. Det ble satt ned ei arbeidsgruppe med representanter fra alle klubbene, kulturkonsulenten fra kommunen og representanter fra Idrettsrådet, og det ble gjort forarbeide som dannet grunnlag for ekstraordinære årsmøter i klubbene.

11.november 2015 ble det gjort vedtak om å sammenslåing og det ble satt ned et Interimsstyre der Lena Sundet Grinna deltok.

Vi satte oss inn i eiendeler, økonomi og organisering i alle de fire klubbene. Vi jobbet frem skisse til organisasjon, utlyste navn- og logokonkurranse, innstilte til årsmøte, utarbeidet hjemmeside og facebook-side, valgte klubbfarger, innhentet priser på kolleksjon og valgte leverandør. Vi utarbeidet Idrettslagshåndbok  og startet bestillinger for å være klare til sesongstart.

 

Ser lyst på fremtiden

Lena Sundet Grinna ser lyst på fremtiden til Nord-Odal IL.

Vi er fortsatt i innkjøringsfasen, så det er fremdeles ting å ta tak i. Men vi har dyktige tillitsvalgte med stort engasjement, og vi har klare linjer opp og ned i organisasjonen med tett samarbeid i alle ledd.

Nord-Odal IL mønstrer i alt 96 mørkeblåkledte jentespillere og 116 guttespillere til årets fotballsesong.

Vi ønsker lykke til!

Ny vår i Nord-Odal

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var