KIL Fotball: Ungdomstrenerne på plass for sesongen 2019

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KIL Fotball gjør endringer som skal styrke barne- og ungdomsfotballen i klubben. Patrick Holtet forteller engasjert hvordan og hvorfor.

Patrick Holtet er leder av barneutvalget og medlem av sportslig utvalg i KIL Fotball.
Patrick Holtet er leder av barneutvalget og medlem av sportslig utvalg i KIL Fotball.

I slutten av oktober informerte en arbeidsgruppe i KIL Fotball internt om klubbens planlagte endringer.

Saken ble omtalt her på Glomdalsfotball.no.

 

Fra plan til handling

Nå når det står 2019 på kalenderen skal planene omgjøres til handling.

Vi tok derfor en prat med Patrick Holtet som er leder av barneutvalget og medlem av sportslig utvalg i KIL Fotball.

Hvordan skal dere sikre at planene iverksettes i treningsarbeidet?

Vi har jobbet ekstremt mye for å lande dyktige trenere i ungdoms- og senior-avdelingen i klubben. Med den rekka av trenere vi har på plass kan vi si at vi har lykkes med å selge inn våre planer med KIL Fotball. Allerede mandag 7. januar er det nytt møte i arbeidsgruppa for å sikre at vi kommer godt i gang med året. Og gjennom vinteren vil jeg og Trond Amundsen jobbe med å lage årskull-planer som vi har som ambisjon å lansere i månedsskiftet april/mai.

 

Du har kanskje lyst til å lese: Lokale kretslagsspillere i vår region

 

Hvilke endringer skal KIL Fotball gjøre i 2019?

Først og fremst har vi nå like rammebetingelser for alle treningsgrupper i ungdomsfotballen – både når det gjelder økonomi og banetilgang. Ambisjonen er å lage årsplaner slik at vi kan gi et utdanningsløp som fotballspiller i KIL Fotball. Jeg vet at ungene lærer hvis de får mulighet til å lære. I tillegg skal treningsgruppene trene samtidig for å sikre god oppfølging av enkeltspillerne samtidig som at dette vil bidra til å bygge både lag- og klubbfølelse!

Min jobb er å hjelpe trenere i å vite hva som skal trenes på. Rett og slett være en støttespiller for trenerne.

 

Hvilke muligheter ser du for samarbeid med andre lokale klubber?

Mål på sikt å invitere andre klubber til ivrig-økter på fredager. Her vil vi invitere eksterne trenere & spillere som vil og kan bidra, samt egne selvfølgelig. Målet er å få implementert dette i løpet av året.

 

Glomdalsfotball applauderer

Glomdalsfotball applauderer planen til KIL Fotball, og er spente på å følge klubben sesongen 2019. Som største klubb i distriktet er det viktig at klubben legger rammer for hvordan utviklingsløpet skal være. Hva er vel bedre enn lokale spillere på klubbenes A-lag i Kongsvinger, Eidskog, Odalen og Solør?

 

Årets hovedtrenere i KIL Fotball 2019

Damelaget: Jan Martin Knashaug

J17: Bjørn Berg

J15: Are Dekkerhus

J13: Kim Deinhoff

Herrer 6.div: Richard Jansen

G16: Arnfinn Engerbakk

G14: Jørn Karlsrud

 

 

KIL Fotball: Ungdomstrenerne på plass for sesongen 2019

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var