KIL Fotball: Hovedambisjonen er å ha det gøy

KIL Fotball med høyt aktivitetsnivå

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KIL Fotball med høyt aktivitetsnivå

– Forventninger og ambisjoner til barne- og ungdomsfotballen for sesongen 2019, sier du…?

Konstituert daglig leder i KIL Fotball Geir Magne Andersen drar litt på det, men ikke lenge, før han med stor glede utbryter «Å ha det gøy!». Det er egentlig vår hovedambisjon, samtidig som vi naturligvis jobber etter mottoet «flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Han forteller at KIL, i likhet med de fleste andre som jobber med ungdom og idrett, har en stor utfordring i kampen mellom aktivitet og stillesitting foran skjermen, og Geir Magne skulle ønske at løkkene ble brukt mer, slik de ble før.

– Vi har kommet et stykke på vei med «flest mulig» og «lengst mulig», men kan gjerne jobbe mer med «best mulig».

 

Jo mer du trener, desto bedre blir du

Det er ingen hemmelighet at man blir bedre på det man øver på. KIL Fotball er i oppstartsfasen med et barnefotballutvalg, og et prøveprosjekt de kaller «Ivrigtrening». Her prøver de å tilrettelegge for at de ivrigste barna kan få trene ekstra. Dersom du trener to dager i uka, får du mulighet til å trene en tredje dag, og da på tvers av årskull.

– Her må trenerne være flinke til å differensiere slik at spillerne får muligheten til møte andre på samme/likt nivå som en selv. Ivrigtreninga er et ekstra tilbud vi har til både barne- og ungdomsfotballen. Det er en vinn-vinn situasjon, da det også er en utviklingsarena for trenerne, som ser og lærer av hverandre.

 

Foto fra KIL Fotball sin populære julecup 2018 Foto fra KIL Fotball sin populære julecup 2018

Mange som driver med mye

KIL Fotball er bortskjemt i den forstand at klubben ikke akkurat sliter med rekrutteringen, slik mange andre idrettslag gjør. KIL Fotball har cirka 600 barn og ungdom, og mange lag på hvert årskull. Geir Magne anslår at det er mellom 25 og 30 jenter, og mellom 40 og 50 gutter som spiller på hvert årstrinn. Han forteller at de gjennom mange år har hatt likt fokus på jenter og gutter, men kunne ønske seg flere kvinnelige fotballtrenere. Om sommeren trener ungene på Skansesletta, mens kampene spilles på Gjemselund. Om vinteren brukes Kongsvingerhallen, men siden det er en privat bedrift så koster det en del å leie treningslokalene der, i tillegg til at det er et stort press på disse lokalene.

– I KIL oppfordrer vi sterkt til å drive allsidig. Vi prøver å skape rom for at barna kan drive med flere idretter samtidig. Jeg tror på mange måter du kan drive det lengst ved å være allsidig. Og det kan være motiverende for å fortsette når du er i tvil. Vi tilrettelegger dette ved å forsøke å samarbeide på tvers av de forskjellige idrettene. Et eksempel er når vi planlegger treningstider og turneringer. Da prøver vi i størst mulig grad å unngå å kollidere i forhold til hvem som trener hvor og når. 

 

Kick-off for skolestarterne

Selv om KIL ikke sliter med rekruttering har de likevel et årlig arrangement der de henvender seg til kommende fotballstjerner.

– Dette er et «Kick off» som foregår om våren, i år den 4. mai. Da inviteres alle skolestarterne, dvs. fem- og seksåringene, til Gjemselund for å spille litt fotball, skyte på mål, og delta i ulike aktiviteter. Slik rekrutteres også nye foreldre og en del kommende trenere. Dette er en tradisjon vi har hatt gjennom mange år.

 

Egen keepertrening og grasrottrenerkurs

– Vi driver også keepertreninger på tvers av lagene, fra 2008-kullet og oppover til de eldste. Keepertreninga kjøres en fast dag i uka, og vi får av og til forespørsler fra andre klubber som ønsker å delta på dette.

Vi gjennomfører også trenerkurs som kretsen inviterer til, grasrottrenerkurs i fire deler, med to ganger pr. sesong. Grasrottreneren er en lisensutdanning, og trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen.

Og vi har en langsiktig plan om å gjennomføre den nyoppstartede «Ivrigtreninga» eksternt, og for eksempel invitere gjestetrenere, avslutter Geir Magne.

KIL Fotball: Hovedambisjonen er å ha det gøy

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var