KIL Fotball – distriktets lokomotiv

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
KIL Fotball
Styreleder i KIL Fotball, Rolf Waaler Foto: Privat

Vi har kommet til distriktets lokomotiv i vår artikkelserie om klubber i distriktet, og derfor tok vi oss en prat med Rolf A Waaler, styreleder i KIL Fotball.

 

600 aktive fotballspillere

KIL er den desidert største klubben i distriktet. Hvor mange barn og ungdom spiller for KIL, og hvor mange lag har dere?

Svaret på det konkrete spørsmålet om antall spillere kan gis på litt ulike måter avhengig av hvordan man teller. Det avrundede enkle svaret er snaut 600 barn og ungdom, men grunnen til at flere svar kan være riktig er at en del spillere i de eldste ungdomsklassene gis utfordring i junior- eller seniorklassene. Klubben benytter aktivt både fast oppflytting til høyere nivå og hospitering som verktøy for å gi et utfordrende og utviklende tilbud til de som holder et godt nivå. Dette ses også i sammenheng med å optimalisere nivåforskjellene i trinnet det løftes fra.

Antall lag i barne- og ungdomsfotballen ligger på ca 55 lag i vår klubb, og styres av antall spillere pr trinn og grunnfilosofien om at flest mulig skal få spille mest mulig i kamper.


Differensiering er nøkkelen 

Hvordan organiserer dere lagene i barnefotballen? Har dere noen form for differensiering for de unge, og om dere har det, når starter dere med differensiering?

Differensiering er et tema som ofte vekker følelser og debatt, men min forståelse er at en stor andel av de negative debattene ofte beror på manglende informasjon, misforståelser og sammenblanding med det omstridte «topping»-begrepet. God informasjon til foreldre og spillere ved starten av treningssesongen og underveis, der det forklares hvorfor og hvordan dette gjøres, vil bidra til færre negative diskusjoner. Det er likevel viktig å tillate meningsutvekslinger fordi det ikke er noen soleklar fasit i slike saker, men når alle har samme ståsted så blir den i stedet en god fotballfaglig gjennomgang.

Differensiering skal ideelt sett sørge for at spillere på alle nivåer får en bedre og riktig utfordring i treningshverdagen, helt i motsetning til «topping» der noen prioriteres slik at det får en negativ konsekvens for andre.

KIL Fotball benytter en trinnmodell i hele barnefotballen fra 6 år og oppover (3er, 5er og 7er), som betyr at spillerne i trinnet som utgangspunkt er i en felles treningsgruppe som styres av mange trenere. Hvert trinn har en hovedtrener som er totalansvarlig for opplegget, men det er helt avgjørende med engasjerte trenerkrefter i hele trenerkollegiet pr trinn.

I hver trening så deles spillergruppa opp i passende størrelser avhengig av fokusområder og øvelser den bestemte dagen. I denne oppdelingen skal differensiering benyttes for å gi gode og utfordrende vilkår for alle, men det betyr likevel ikke at man alltid skal nivådele på samme måte hver gang.

 

Bevisst sin rolle som distriktets lokomotiv 

Lokalfotballen har en fordel av å ha et lokomotiv som KIL i barne- og ungdomsfotballen. Vi ute på bygda forbereder oss ekstra godt når KIL er på andre banehalvdel. Tap og vinn med samme sinn blir ikke helt det samme i disse kampene, og det er kanskje slik det skal være. De fleste kamper blir ganske tette og harde, takket være at KIL også stiller med jevne lag, og i liten grad topper lagene.

 

Er dere bevisst på hvilken posisjon dere har i distriktet?

KIL Fotballs lag forstår denne situasjonen veldig godt, og jevne fotballkamper er både det mest spennende og det som gir best grunnlag for fotballmessig utvikling. Det gir ingen god utvikling verken å vinne med store sifre eller tilsvarende tape. Slik sett så er KIL Fotball glade for at de mindre klubbene mønstrer en fabelaktig entusiasme og innsats i møtene med KIL Fotball, selv om utgangspunktet kan være mer spinkelt med antall spillere. KIL Fotball har ingen interesse av å komme med et toppet lag fra hele sitt trinn til slike kamper.

Posisjonen til KIL Fotball i distriktet kan også måles i en annen dimensjon, dersom man hever seg opp på klubbnivå. Der har klubben et uforløst potensial med å være pådriver for mer og tettere samarbeid, kompetanseheving i fellesskap og å bidra i større grad til en generell heving av fotballnivået i Kongsvingerregionen. Dette har klubben satt et strategisk mål på å engasjere seg mer i, sammen med blant annet NTG og KIL Toppfotball.

 

KIL Fotball
KIL Fotball jobber med økt kompetanse blant trenerne. Her to av de dyktigste i faget lokalt; Patrick Holtet og Lars Erik Fremming. Foto: Glomdalsfotball

 

Tilrettelegger for økt kompetanse

Er det enkelt å få trenere på aldersbestemte lag, og har dere en form for bevisst kompetanseutvikling av disse frivillige trenerne?

Arbeidet med å få de gode og riktige trenerne på alle trinn og lag er en stor kabal i KIL Fotball. Klubben er intet unntak i forhold til den store avhengigheten av frivillige foreldretrenere, som preger all barneidrett og dels ungdomsidrett i Norge. Det er stort engasjement og imponerende vilje til å bidra i viktige jobber for våre barn og unge.

Klubben legger til rette med trenerkurs, og har gjort det ganske aktivt i mange år. På de yngste årsklassene har klubben den senere tid satt økt fokus på trenerutvikling og dette vil forsterkes ytterligere i 2017. Da vil det bli satt krav til en viss minimumskompetanse, slik at det ikke bare blir en frivillig sak blant de mest ivrige. Samtidig vil det jobbes med å tilrettelegge bedre for kurs og kompetanseheving.

Klubben ønsker å fokusere mer på trenerutviklere/trenermentorer, som gjør at trenerne kan ivareta spillerutvikling, differensiering og hospitering med ytterligere kvalitet.

 

KIL Fotball
KIL sin suksess på seniornivå er positivt for hele regionen. Her fra cupfinalen. Foto: Glomdalsfotball

KIL sin suksess positivt for hele regionen

Suksessen A-lag til KIL har hatt denne sesongen, har gjort noe med fotballen i hele Glåmdalsregionen.

Er denne suksessen noe dere tar med dere til de aldersbestemte lagene, og har A-lagsspillerne noen roller i barne- og ungdomsfotballen?

Elitesatsingen i distriktet, både herrene i KIL Toppfotball og damene i vår egen KIL Fotball, er til stor inspirasjon. Særlig når disse lagene får gode resultater så øker entusiasmen i hele fotballfamilien. Det var eksempelvis svært gledelig å oppleve cupfinalehelga med en hel region samlet, og dette merkes på store og små. Sånn skal det være!

A-lagsspillere på både herre- og damesiden bidrar i barne- og ungdomsfotballen vår, enkelte som trenere og mange som viktige bidragsytere i fotballskoler og turneringer. Det setter barn og unge stor pris på, og mitt inntrykk er at også seniorspillerne får en god opplevelse med disse bidragene.

Jeg ønsker å benytte sjansen til å ønske alle fotballspillere og –ledere i hele regionen lykke til med 2017-sesongen. Keep up the good work!

Vi takker for tiden til leder, Rolf Waaler, og ønsker han, KIL og hele regionen en riktig god jul!

KIL Fotball – distriktets lokomotiv

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var