KIL-akademiet vil gjøre toppspillere av lokale spillere

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
KIL-akademiet
Fokuserte deltakere på akademiet! Foto: kil.no

Utvikling er et begrep som er i fokus overalt. Kongsvinger Toppfotball har tatt begrepet til et nytt trinn, og startet opp med et akademi. Inspirasjonen er hentet fra noen av Europas ledende fotballakademier. KIL-akademiet startet i 2014, og på to år har akademiet blitt godt innarbeidet. Det er også gledelig å se at antall deltakere har økt betraktelig og at akademiet har sin effekt.

 

Kompetente trenere

Trond Amundsen og Erik Gusterud står ansvarlig for akademiet. Trenerne på akademiet har de hyret inn enkelte fra A-lagsspillere til KIL, samt andre kompetente trenere. Dette er inspirerende for barna. Tilbudet gjelder for både gutter og jenter mellom 8 og 14 år. Akademiet har én klar visjon; å utvikle toppspillere fra glåmdalsregionen. Programmet innebærer 20 økter på både vår og høst. Det er også verdt å merke seg at dette er et tilbud som skal gjelde alle i distriktet, og ikke bare de som er i fra Kongsvinger. Hittil er det deltakere med fra Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger. Gusterud påstår at det er flere ting som skal til for at akademiet skal fungere.

Først må det være en interesse og etterspørsel etter tilbudet, deretter krever det god organisering, gode og givende trenere, og ikke minst klare å tenke utvikling. Man må også klare å strukturere arbeidet, hente erfaringer fra flere miljøer, sette krav og få spillerne til å trene med stor vilje. Oppi det hele er det viktig med et godt miljø, slik at spillerne trives med det.

KIL-akademiet
Gusterud instruerer. Foto: kil.no

KIL – en frontfigur i distriktet

Så kan vi spørre oss om hva slike tiltak har å si for fotballen i distriktet. Da bør vi ikke kun tenke på det sportslige, men også samarbeidsforhold mellom klubbene. Vi kan uten tvil si at Kongsvinger er en frontfigur for distriktet. Det vil ikke dermed si at forholdet mellom KIL og andre lokale klubber alltid har vært godt. Akademiet har blitt tatt veldig godt imot hos de andre lokale klubbene, og skal være et kompetansesenter for spillerutvikling uavhengig av klubbtilhørighet. Gusterud legger til;

Akademiet tenker å dekke hele regionen, men per nå er det noen begrensninger for mulige tidspunkt for økter. Allikevel vil jeg presisere at vi har med deltakere fra Sør-Odal og Eidskog, og at det allerede er flere fra Nes som har meldt interesse. Vi håper å kunne bidra til et enda tettere samarbeid mellom de lokale klubbene og KIL

KIL-akademiet
Herlig innsats på trening. Foto: kil.no

KIL-akademiet = Utvikling

Spillerne som deltar på KIL-akademiet opplever ofte utvikling. Det er blant annet på grunn av at treningsmengden øker. Barna får flere timer, og flere ballberøringer. Samtidig er det skolerte trenere som har veldig fokus på det arbeidet de henter fra flere fotballmiljøer internasjonalt, noe som tar akademiet til et nytt trinn. Til syvende og sist er det barna selv som står for sin utvikling, og det krever at de er lærevillige og ivrige. Det gode miljøet gjør at fotball er ekstra gøy, og ungene trives på akademiet.

Sportssjef Espen Nystuen er fornøyd med akademiets start og har ambisjoner om å utvikle det videre:

Vi er veldig fornøyde med oppstarten av KIL-akademiet, og synes det er veldig gøy med så mange deltakere! På sikt håper vi å utvide til flere økter i uken slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til våre talentfulle spillere!

KIL-akademiet vil gjøre toppspillere av lokale spillere

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var