Jenter i vår krets: Jeg vil bli så god som mulig!

Grueturneringen 2019

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.
Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.

«Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy!» har jeg hørt mer enn en gang. Betyr dette at jenter kun spiller fotball for å «leke» og kun ha fokus på det sosiale? Selvsagt vil jenter ha det gøy via mestring og utvikling! En spørreundersøkelse gjennomført av NFF Indre Østland sammen med en gruppe praksisstudenter fra Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer gir oss interessante svar.

 

Vi trenger flere supportere for å opprettholde tilbudet. Vil din bedrift bidra? Klikk her.

 

Hva er ditt mål med å spille fotball?

Jenter ønsker å ha det gøy med fotball (365 av 555 svarte dette), samt holde seg i form (309 av 555 svarte dette). Deretter er det hele 264 som har krysset av for å bli så god som mulig.

Klubbutvikler for jenter i NFF Indre Østland, Jeanette Kristiansen Ringstad, kommenterer følgende i sin oppsummering:

-Det å ha det gøy og det å holde seg i god form scorer høyest. Nærmest følger imidlertid det å bli så god som mulig. Noe som bringer en ny myte på banen – «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy!». Som tidligere nevnt tror jeg det er sjelden man velger å holde på med noe lenger i det øyeblikket man ikke lenger finner det gøy. Samtidig er det ikke nødvendigvis en link mellom det å ha det gøy og det å leke eller kun ha fokus på det sosiale. Og om tiden hvor det var slik noen gang har vært der – tror jeg definitivt den er forbi nå. Og det stiller ytterligere krav til oss i form av faglig sterke trenere for våre jentelag og gode planer for deres utvikling.

 

Undersøkelse viser at trenere bør fokusere på å se alle, og mindre fokus på å vinne kamper.
Undersøkelse viser at trenere bør fokusere på å se alle, og mindre fokus på å vinne kamper.

Du vil kanskje lese: Mange lokale sonespillere

 

Hvilke egenskaper er viktig hos en trener?

Foreldretreneren er sterkt utbredt i Norge. Det gjelder også i vår krets. Undersøkelsen viser at 72% av jentene trenes av en av foreldrene på laget. Av disse foreldrene er hele 92% menn og kun 8% kvinner.

Den minst viktige egenskapen: Gjøre alt for å vinne kamper.

Den viktigste egenskapen: Se hver enkelt.

 

Her følger de viktigste funnene i undersøkelsen (oppsummert av NFF Indre Østland):

  • Det er større mulighet for at jentene spiller fotball i ungdomsårene dersom de begynner når de er 7 år eller yngre.
  • Det er større mulighet for at jentene spiller fotball i ungdomsårene dersom de startet å spille fotball på et rent jentelag.
  • Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.
  • Det å være en del av et lag og det å få utfordringer er vesentlig viktigere enn om venninne spiller fotball. Og jentene ville ikke sluttet å spille fotball selv om venninnene gjorde det. Så påstanden om at jenter slutter hvis venninnen gjør det blir også satt under sterk tvil.
  • Jentene synes de viktigste egenskapene til en trener er å være sterk fotballfaglig og å se alle spillerne på laget.
  • 40% av jentene ville sluttet eller vet ikke om de ville fortsatt å spille fotball dersom laget deres måtte slås sammen med et annet lag eller samarbeide med lag i en annen klubb.
  • 58% av jentene oppgir at de har et likestilt tilbud i klubben sin.

Les hele rapporten ved å klikke her.

 

Jenter i vår krets: Jeg vil bli så god som mulig!

More To Explore

Aktuelt

Optimisme og håp i Sander

Gro Merete Andersson er leder i Hovedlaget Sander IL. Hun forteller om utfordringene de har hatt etter at Covid-19 ble en realitet. – Jeg har

Eidskog

Bli med på Grasrottrenerkurs i høst!

I høst arrangerer Norges Fotballforbund (NFF) Grasrottrenerkurs i Nord-Odal. Kurset går av stabelen på Prestberget idrettsanlegg 31. oktober og 1. november, og er beregnet på