Jenter i vår krets: Jeg vil bli så god som mulig!

Grueturneringen 2019

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.
Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.

«Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy!» har jeg hørt mer enn en gang. Betyr dette at jenter kun spiller fotball for å «leke» og kun ha fokus på det sosiale? Selvsagt vil jenter ha det gøy via mestring og utvikling! En spørreundersøkelse gjennomført av NFF Indre Østland sammen med en gruppe praksisstudenter fra Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer gir oss interessante svar.

 

Vi trenger flere supportere for å opprettholde tilbudet. Vil din bedrift bidra? Klikk her.

 

Hva er ditt mål med å spille fotball?

Jenter ønsker å ha det gøy med fotball (365 av 555 svarte dette), samt holde seg i form (309 av 555 svarte dette). Deretter er det hele 264 som har krysset av for å bli så god som mulig.

Klubbutvikler for jenter i NFF Indre Østland, Jeanette Kristiansen Ringstad, kommenterer følgende i sin oppsummering:

-Det å ha det gøy og det å holde seg i god form scorer høyest. Nærmest følger imidlertid det å bli så god som mulig. Noe som bringer en ny myte på banen – «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy!». Som tidligere nevnt tror jeg det er sjelden man velger å holde på med noe lenger i det øyeblikket man ikke lenger finner det gøy. Samtidig er det ikke nødvendigvis en link mellom det å ha det gøy og det å leke eller kun ha fokus på det sosiale. Og om tiden hvor det var slik noen gang har vært der – tror jeg definitivt den er forbi nå. Og det stiller ytterligere krav til oss i form av faglig sterke trenere for våre jentelag og gode planer for deres utvikling.

 

Undersøkelse viser at trenere bør fokusere på å se alle, og mindre fokus på å vinne kamper.
Undersøkelse viser at trenere bør fokusere på å se alle, og mindre fokus på å vinne kamper.

Du vil kanskje lese: Mange lokale sonespillere

 

Hvilke egenskaper er viktig hos en trener?

Foreldretreneren er sterkt utbredt i Norge. Det gjelder også i vår krets. Undersøkelsen viser at 72% av jentene trenes av en av foreldrene på laget. Av disse foreldrene er hele 92% menn og kun 8% kvinner.

Den minst viktige egenskapen: Gjøre alt for å vinne kamper.

Den viktigste egenskapen: Se hver enkelt.

 

Her følger de viktigste funnene i undersøkelsen (oppsummert av NFF Indre Østland):

  • Det er større mulighet for at jentene spiller fotball i ungdomsårene dersom de begynner når de er 7 år eller yngre.
  • Det er større mulighet for at jentene spiller fotball i ungdomsårene dersom de startet å spille fotball på et rent jentelag.
  • Jentene oppgir det å bli så god som mulig som en av de tre viktigste målene med å spille fotball. Påstanden om at «Jenter spiller kun fotball for å ha det gøy» stilles med det under sterk tvil.
  • Det å være en del av et lag og det å få utfordringer er vesentlig viktigere enn om venninne spiller fotball. Og jentene ville ikke sluttet å spille fotball selv om venninnene gjorde det. Så påstanden om at jenter slutter hvis venninnen gjør det blir også satt under sterk tvil.
  • Jentene synes de viktigste egenskapene til en trener er å være sterk fotballfaglig og å se alle spillerne på laget.
  • 40% av jentene ville sluttet eller vet ikke om de ville fortsatt å spille fotball dersom laget deres måtte slås sammen med et annet lag eller samarbeide med lag i en annen klubb.
  • 58% av jentene oppgir at de har et likestilt tilbud i klubben sin.

Les hele rapporten ved å klikke her.

 

Jenter i vår krets: Jeg vil bli så god som mulig!

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var