Inkludering og gjenbruk

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kirsti Skjæran er fotballmamma i KIL G07. Det er et stort kull på 45 til 50 spillere som har holdt seg stabilt de siste årene, takket være gode foreldre og ressurser rundt laget. Kirsti er opptatt av inkludering og gjenbruk. Ett av tiltakene hun gjennomførte i fjor, var å få med tolk på informasjonsmøtet, for lettere å kunne nå fram til barn med innvandrerbakgrunn.

Å være fotballforeldre

Jeg synes inkluderingsarbeid er viktig for at alle skal kunne delta og drive med idrett. Vi ønsker at fotballen skal være et lavterskeltilbud. For å inkludere alle valgte vi også å ha med tolk på informasjonsmøtet. Vi snakket mye om hvorfor dugnadsarbeid er viktig for gruppa. Ikke minst er det vesentlig for å bli kjent med hverandre og for å holde kontingenten så lav som mulig. Det er en vinn-vinn-situasjon. Vi ønsker å invitere alle, og at alle skal føle at de er velkommen! Sammen hjelper vi hverandre til å være gode fotballforeldre.

– Er det mange som stiller opp på dugnad?

– Ja, vi har fått flere med. Det er mange som liker å bidra med helt konkrete ting, og det blir jo ikke så mye på hver når vi er en gjeng. Vi får til mye sammen som gruppe. Ikke minst på grunn av alle foreldre og foresatte som stiller opp på både dugnader, kamper og andre arrangementer.

Sosialminister

En av årsakene til at G07 er et såpass stabilt lag er nettopp foreldre som stiller opp, og mange flinke og ivrige trenere som utfyller hverandre. Det er flere som styrer med fordeling av dugnader og annen logistikk. Kirsti er for lengst blitt utnevnt til sosialminister i foreldregruppa. Hun samarbeider med en annen ildsjelmamma, Anett Rubio, som holder styr på all informasjon og regnskap.

-Tolketjenesten vi benyttet i fjor fikk vi gratis fra kommunens flyktning- og inkluderingsenhet. Da fikk vi også hatt litt opplæring i bruk av Spond. Det var et raust løft. Vi arrangerer både avslutninger og cuper, og det er bra oppmøte på disse arrangementene. Innimellom får vi sponsormidler, og alt vi klarer å sanke sammen går tilbake til gutta. Ett år hadde vi for eksempel mulighet til å gi spillerne shortser. Et annet år hadde vi gratis pizza til alle spillere og foreldre på en fotballavslutning .

Spiller med de store gutta

– Jeg vil også gjerne få nevne det gode samarbeidet vi har med KIL-spillerne. De er så greie og stiller alltid opp når vi spør. Det er stor stas for spillerne våre at de er til stede og spiller fotball med dem som en del av arrangementet. Det bruker vi for alt det er verdt!

En annen forelder i fotballgruppa forteller at hun liker så godt hvordan trenerne samler gutta i ring før og etter trening. Og at det har blitt presisert fra de har vært små at det er ønskelig med KIL-treningstrøye, for å unngå kjøpepress vedrørende kule fotballdrakter, i tillegg til at de representerer KIL på treningsfeltet også.

Du vil kanskje også lese: Får trene med KIL-damene

Sover i telt

– Et annet tiltak som er populært, og som holder kostnadene nede, er vår innlosjering under Svenniscup. De tre gangene vi har deltatt der har vi leid et stort hus til en rimelig pris, slik at alle deltakerne kan overnatte på samme plassen. Noen ligger også i telt. Dette er veldig populært, det er jo også veldig praktisk at alle er samlet på ett sted under en slik cup. Det skal koste minst mulig å være med på cup, det er en vesentlig del av inkluderingsprinsippet. På denne måten kan flest mulig være med. De barna og foreldrene som ikke overnattet på Ångrike deltok likevel på sosialt treff på lørdagen.

Gjenbruksdrømmen

– Også har jeg en stor drøm om å få arrangert et gjenbruksmarked før fotballsesongen starter for alvor etter vintertreningen, altså før vi begynner med kamper.

Erfaringsmessig vet vi jo at ungene vokser fort ut av både sko og treningstøy.  Og utstyr er relativt dyrt. Mye av utstyret er lite brukt, og kan fint gjenbrukes. Vi er fremdeles i tenkeboksen, dette  krever litt planlegging. Først må vi finne en dato, og deretter et sted. Kanskje utenfor Ishallen?

Men tanken bak er at alle kan ta med utstyr de ikke lenger har bruk for, for kanskje å finne eller bytte til noe andre har med som de kan bruke. I tillegg ønsker jeg at det skal være mulig å komme og eventuelt få noe utstyr selv om man ikke har muligheten til å levere noe selv. Jeg ønsker at gjenbruksmarkedet skal være gratis. Da må vi kanskje oppfordre til at man kun tar med seg det man virkelig trenger. Men som sagt: Ingenting er avgjort ennå, jeg har bare så innmari lyst til å få det til i løpet av våren!

Dersom du har innspill eller idéer til gjenbruksmarkedet kan du ta direkte kontakt med Kirsti på telefon 917 94 473.

Inkludering og gjenbruk

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var