Ildsjel Gjermund Holt med ny rolle

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Gjermund Holt
Engasjert som alltid, Gjermund Holt. Foto: Privat

Gjermund Holt har gjennom en årrekke bidratt for Grue IL. Han har de senere årene både vært trener for lag i yngres avdeling, og aktivt bidratt rundt klubbens A-lag. Den årlige showkampen med kompisen Ståle Solbakken var også Holt hovedansvarlig for.

Spiller- og trenerutvikler

– Hvilken rolle skal du ha i Grue fremover nå?

Rollen min for kommende sesong er spiller- og trenerutvikler for ungdomsfotballen.
Jeg skal være en rådgiver for trenerne i klubben, arrangere trenerforum, følge opp spillere som er på sone og krets, ha ansvar for hospitering i samråd med trenere, foreldre og spillerne selv. Jeg kommer også til å ha kontakt med andre klubber i forhold til hospiteringssamarbeid forteller Holt.

 

Erfaring for å hjelpe andre

Gjennom mange år som trener har Gjermund opparbeidet seg nyttig erfaring han nå vil bruke for å hjelpe andre trenere i Grue.

Jeg har vært trener på forskjellige nivåer og for ulike aldersgrupper i mange nå, og vil bruke litt av den erfaringen på å hjelpe andre i klubben.

Gjermund Holt
Grue med ny spiller- og trenerutvikler. Foto: Privat

Fokus på glede og utvikling

– Hva er mest inspirerende med en slik jobb?

Det mest inspirerende er jo å kunne bidra til at barn og unge har det moro og utvikler seg som fotballspillere. Vi må ta vare på alle, samtidig som de mest ivrige må få mulighetene til å bli så gode de vil og kan. Da er samarbeid innad i klubben utrolig viktig legger han til.

Til tross for små årskull har Holt stor tro på at Grue skal utvikle gode spillere i tiden som kommer.

Grue er en liten klubb med små årskull. Et godt samarbeid mellom lagene er viktig, både for og klare å stille lag, men også for spillernes utvikling. Samarbeid med andre klubber i samme situasjon er også viktig, og vil bli enda viktigere framover avslutter Holt.

Ildsjel Gjermund Holt med ny rolle

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var