Idrettsskade – hvordan behandle en skade?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Mange skader på fotballbanen kan unngås med god oppvarming og trening av kjernemuskulatur.

Hva gjør du som trener eller lagleder når spilleren din blir skadet? De færreste vet nok om hvordan man skal behandle en skade. Hvordan du skal opptre de nærmeste minuttene etter skaden har oppstått kan både øke og redusere skadetiden til spilleren betraktelig.

[slideshow_deploy id=’15’]

 

Av: Johan W. Grundt/Kilde: Treningslære (Gyldendal)

Johan W. Grundt er opptatt av å forebygge skader i idretten.

I forrige artikkel nevnte vi forskjellen mellom akutte skader og belastningsskader. De fleste skadesituasjonene du som trener eller lagleder er involvert i, er akutte. I idrettslæren følger man prinsippet PRICE. Det er den mest optimale opptreden ved en skadesituasjon, og foregår slik:

P (protection) – beskytt skadestedet. Bytt spilleren av banen, slik at han/hun ikke kan belaster skadestedet. En videre belastning kan øke skadetiden vesentlig.

R (rest) – hold skadestedet i ro. Sørg for å ikke ha unødvendige bevegelser eller trykk på skadestedet.

I (ice) – is ned skadestedet. Isingen bør skje raskest mulig etter spilleren er tatt av banen. Nedising reduserer hevelse og smerte. Du bør ise ned skadestedet i rundt 30 minutter, slik at huden kjennes kald. Da huden er tilbake i normal temperatur kan nedisingen fortsette.

C (compression) – komprimer skadestedet. Kompresjon reduserer blødningen til skadestedet og reduserer dermed smerten. Pass på at kompresjonen ikke stopper blodsirkulasjonen helt. Kompresjon bør brukes de første 2-3 dagene etter skaden har oppstått.

E (elevation) – hold skadestedet over hjerteregionen. Det vil senke blodtrykket på skadestedet. Dette lindrer også smerte.

Praktisk eksempel på idrettskade – overtråkk

I en avgjørende kamp får storscoreren på laget et overtråkk tidlig i kampen. Du som trener/lagleder er nødt til å ta et valg. Det er tydelig at spilleren har vondt, men både spillerne og trenere vet at det vil gå utover lagets prestasjon om spilleren blir tatt av. Dersom spilleren fortsetter å spille, økes skadetiden vesentlig. Ikke nok med det, men det bryter også med Fair Play og utsetter spilleren for fare. Viktighet av kampen og enkeltindivider spiller absolutt ingen rolle når det går på sikkerhet og helse. Derfor bytter man ut spilleren uansett.

Hjelp spilleren av banen

Det kan være viktig å hjelpe spilleren av banen. En liten belastning kan gi store utslag. La spilleren ha skadestedet i ro, med den hjelp det kreves. Legg på en ispose på ankelen så fort som mulig, og is ned til huden kjennes kald. Ta en pause med isingen til huden holder normal temperatur, før du iser ned ankelen igjen. Pass på å legg beinet til spilleren høyt. Etter nedisingen er ferdig kan man legge på en trykkbandasje rundt ankelen. Det gjelder fortsatt å belaste skadestedet minst mulig, så krykker kan være et godt hjelpemiddel de kommende dagene.

Les også saken om Idrettsskader – hvordan unngå risikoen for å bli skadet?

Idrettsskade – hvordan behandle en skade?

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var