Hvordan opptrer vi som voksne?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Hvordan opptrer vi som voksne?
Hvordan opptrer vi som voksne?
Foto: Glomdalsfotball

 

Fotballglede handler om mye. Den viktigste aktøren for å oppnå fotballglede er antakeligvis foreldrene og foresatte. Hvordan opptrer vi som voksne? Er vi gode rollemodeller? Klarer vi å opptre rolig og behersket? Heier vi ungene fram?

 

Hva skal ligge til grunn for fotballglede, fotballæring og fotballspill?

 

Foreldrene

La oss starte med oss som foreldre. Foreldre er viktig, både på trening og i kamp. Engasjement er avgjørende for å få flest mulig med, lengst mulig. Dette er en forutsetning for å få oppegående A-lag i flest mulig byer, bygder og tettsteder, som igjen kan være med på å få frem gode landslag og klubblag.

Skal man alltid sikte etter best mulige resultater?

Nei, og derfor er engasjerte foreldre viktige også for ungene som ikke blir fotballspillere. Barna som blir oppmuntret av trener til å være «på» hele tiden, har enklere for å være «på» om foreldrene er med og heier frem barna.

Men er det da riktig å rope alt mulig rart ved sidelinjen? Er det om å gjøre å være mest mulig høyrøstet? Skal man påpeke mangler fremfor å oppmuntre forsøkene på det umulige? Og er en kamp man taper eller gjør det dårlig bortkastet? Vær gode rollemodeller som oppmuntrer barna deres til å være en del av et lag, til å forsøke det umulige, og til å trene hardt selv om man kanskje aldri blir det man drømmer om. Det aller viktigste du som mor eller far gjør, er å være med som en støttespiller.

 

Hvordan opptrer vi som voksne?
Foto: Glomdalsfotball

Treneren

Som trener er det alltid et ønske å ha engasjerte foreldre. Likevel er det også vanskelig å sette en standard for hva bra engasjement er. Det er vanskelig med foreldre som roper SKYT! i munn på hverandre, når treneren heller ønsker at laget kommer ned til linjen og får lagt inn til fyrtårnet i midten. Noen foreldre ønsker også at ens egne barn skal ha en rolle i laget, som kanskje treneren ønsker å rullere på. «Å Heie på» handler om å oppmuntre og ikke veilede. Det er trenerens oppgave.

 

Hvordan opptrer vi som voksne?
Foto: Glomdalsfotball

Spilleren

Spilleren er den mest sårbare i debatten om hvordan vi som foreldre oppfører oss. Det er ikke alltid like morsomt å høre pappa eller mamma sin stemme høyt over de andre. Ikke er det så morsomt å oppleve at foreldre aldri er til stedet heller. Kanskje de også gremmes litt over diskusjonen vi har etter kampen med treneren, som faktisk valgte helt feil taktikk og brukte stjernesønnen din på helt feil sted. Vi må tenke oss om! Det handler tross alt om lagspill og igjen om flest mulig, lengst mulig.

Som forelder er det kanskje lett å la engasjementet ta overhånd, og da særlig på kamp. Kanskje det kan være en tanke å ta opp dette på et foreldremøte.

Hva er godt engasjement og kan det bli for mye? Hvorfor er vi med og for hvem er vi her?

 

Fotball handler om utvikling

Skal fotball være et sted hvor vi voksne utfordrer vår trang til å være noe vi egentlig ikke er, eller skal fotball være et sted hvor barn får leve ut drømmen om å være verdens beste der og da.

Skuddet rett utenfor fortjener like mye applaus som skuddet i krysset. Finten som fører til kontring imot er like viktig som Messi-finta som fører til mål. Keeperens slepphendte hender trenger like mye klapp for god jobb, som handskene som tar alt. Innbytteren trenger like mye ros, som toppskåreren som får til det aller meste hun prøver på.

 

Barne- og ungdomsfotball handler om utvikling, lagfølelse, spilleforståelse og aller mest glede. La oss som foreldre være med å fremheve det siste. Drømmen for barna vår er her og nå, og la nattedrømmen handle om spillet og ikke om oss som overivrige tilskuere.

 

Hvordan opptrer vi som voksne?
Foto: Glomdalsfotball

Foreldrevettregler

Norges Fotballforbund sine foreldrevettregler er smarte å ha med seg:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
Hvordan opptrer vi som voksne?

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var