Grue: Flest mulig, lengst mulig, best mulig!

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gjermund Holt, trenerkoordinator i Grue IL Fotball sier sporty ja til å la seg intervjue i bilen på vei hjem fra Kongsvingerhallen, der han har overværet fire Gruelag på trening en mandag kveld.

Mange ivrige

– Hvordan jobber dere med barne- og ungdomsfotballen i Grue, og hvilke visjoner har dere for 2019?

– Vi i Grue er så heldige å ha mange ivrige spillere, foreldre, foresatte og trenere. Et flertall av medlemmene har spilt mye fotball, og har lang erfaring. Det kommer barna til gode den dagen de vil starte hos oss.  Vi jobber etter mottoet at flest mulig skal komme lengst mulig og bli best mulig. Vi ønsker både å dyrke fram de beste og ivrigste, og samtidig ta vare på og utvikle alle som vil være med å spille fotball i Grue.

Trenerkoordinator i Grue IL, Gjermund Holt

 

Sportsplan i bunnen og hospitering på eldre kull

Grue har pr. i dag et sted mellom 250 og 300 spillere. De har et jentelag på hvert årstrinn. Det er også den klubben i Glomdalen som har flest kretslagspillere, på guttesiden.

– Hvordan jobber dere for å nå målene deres?

Gjermund Holt nøler ikke med å svare.

– Vi har en sportsplan i bunnen som har ligget der i mange år med klare retningslinjer for hva man skal jobbe med på de ulike alderstrinnene, og hvordan det kan gjøres. Den fungerer bra. Vi har for eksempel en ordning der vi lar de ivrigste få hospitere oppover i alderstrinnene. Dette virker motiverende. Yngre spillere får på den måten brynet seg på å spille mot eldre som er kommet lenger, og det ser vi resultater av: Spiller du med noen som er bedre enn deg, blir du dyktigere selv.

Du har kanskje lyst til å lese: For å bli best, må du forstå hva som kreves

 

Fantastiske ressurser og dyktige trenere

Vi har også en spillerutvikler og en trenerutvikler som jobber med spesifikke oppgaver på tvers av alderstrinnene og lagene. Ved hospitering, for eksempel, er det de som tar den endelige avgjørelsen, i samråd med trenerne. Også har vi helt fantastiske ressurser blant foreldre og foresatte. I tillegg har vi en del trenere som kommer utenfra som ikke er i foreldregruppa, og vi har for eksempel to spillere fra A-juniorlaget som er med som trenere for de yngre årskullene.

Jørn Karlsrud: Ved økt fokus og utvikling på kollektivet vil enkeltspillere blomstre

Flerbrukshall innen to år

– Hva er de største utfordringene for dere?

– Vi har jo enkelte kull med få spillere, men slik er det, så da må vi slå sammen noen årskull innimellom. I tillegg har vi en del utfordringer i forhold til treningsmuligheter om vinteren. Det er ikke ideelt å kjøre såpass langt som vi gjør når vi må trene i Kongsvingerhallen. Men nå skal det bygges en flerbrukshall i nærmiljøet, som vi håper vil være på plass i løpet av de neste to årene. Dette er et must for oss hvis vi skal lykkes og nå de målene vi har satt oss.

– Du er selv trenerkoordinator. Hva innebærer det?

– Det betyr blant annet at jeg ikke trener noen lag selv i kommende sesong slik jeg har gjort tidligere år. Nå skal jeg fokusere på å prøve å hjelpe andre til å bli flinkere.

Det blir flere og bedre treningsmuligheter når flerbrukshallen er på plass. Her er en modell av den kommende flerbrukshallen i Grue

En klubb med gode vekstvilkår som gir resultater

– Hvordan ligger dere an i forhold til sesongen 2019?

– Jeg opplever at vi er godt i gang allerede. Samtlige trenere er på plass. Onsdag denne uken hadde vi trenerforum med svært godt oppmøte der vi blant annet har gitt uttrykk for hvordan vi ønsker at trenerne skal jobbe med lagene sine.

På spørsmål om det er noe Gjermund Holt ønsker å fremheve, svarer han følgende:

– I tillegg til det jeg allerede har nevnt om alle medlemmene som har så lang og god erfaring, vil jeg fremheve at vi er en klubb som har klart å dyrke fram mange gode spillere. Nå har vi to Gruegutter i KIL. Vi er den klubben i regionen som har klart å fostre flest spillere til Kongsvinger. Det er vi stolte av!

Grue: Flest mulig, lengst mulig, best mulig!

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var