Fotballglede er viktig i Eidskog

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Eidskog
Vegar Bjørge er nestleder i Eidskog Fotball, men også trener for J2007. Her fra en kamp mot KIL. Foto: Glomdalsfotball.no

Fotballglede er viktig i Eidskog sier nestleder i Eidskog Fotball, Vegar Bjørge. Vi har snakket med nestlederen som også er skribent for Glomdalsfotball.

Fotballglede er viktig i Eidskog

For Eidskog Fotball er fotballglede blant barn og unge viktig. Dette er ikke like enkelt som man kanskje kan tro. Man må holde alle baner vedlike til stort sett alle tider, utstyr må være i orden og treningstider og trenere må være på plass. Som de fleste fotballklubber er dette en stor jobb også i Eidskog.

Vi er heldige som har mange unge ivrige fotballspillere i bygda vår, og derfor er det en glede å holde baner, utstyr og treninger for disse unge og håpefulle, sier Vegar Bjørge, nestleder i Eidskog Fotball.

Vi i styret gjør en liten jobb av den som blir gjort i fotballklubben. Det er trenerne og støtteapparatet rundt lagene som bruker mest tid på klubben, fortsetter Vegar.

 

Skøttru’parken en viktig del av driften

Eidskog Fotball har mange jern i ilden, og en av disse er de årlige dansene som arrangeres på paviljongen ved siden av idrettsplassen på Skotterud. Hit kommer det flere danseband hvert år, og de samler flere tusen danseglade som legger igjen penger i klubbkassa til Eidskog Fotball.

Uten paviljongen hadde det vært vanskelig å drifte Eidskog Fotball, og vi har en paviljonggruppe som er enestående i å arrangere danser. Disse står på både sent og tidlig for å gi bygda de beste dansebandene i landet, og den beste servicen til besøkende, fortsetter Vegar Bjørge.

Både Ingemars, Rune Rudberg Band, Lasse Stefanz, Plumbo og Pia Pihlgrens gjestet Skøtteru’parken i 2016 og planene er store også for 2017 kan Bjørge love.

Eidskog
Eidskog G16 er et av mange Eidskog-lag. Foto: privat

Fotballag i alle klasser

Det er likevel fotball som er viktigst for klubben, og i 2016 sesongen har man hatt lag i så å si alle klasser. I noen klasser har man også klart å stille med 2 lag. Noen velger da et første og et andre lag, og G16 har fått til dette med gode resultater.

Få gutter har sluttet og man har fått til en sund differensiering. Likevel er det alltid litt støy rundt en slik oppdeling av lag. Det er viktig at man gir alle et tilbud på et tilfredsstillende nivå, og derfor er en inndeling av lag lik dette et godt alternativ, mener Bjørge.

Alle lagene har også deltatt på en rekke cuper, og klasseseier fra Sandercup er en av merittene klubben har oppnådd i løpet av året.

I 2017 stiller Eidskog Fotball også lag i de fleste klasser med unntak av den nye klassen G15. Dette er på grunn av få spillere i klassen over, og dermed velger klubben i stedet og stille to lag i G16.

Selv om målet er flest mulig, lengst mulig, opplever vi at det tynnes ut med spillere når guttene og jentene starter på videregående skole. Derfor er aldersklassen 16 år en utfordring å fylle. Lettere blir det heller ikke om man skal ha lag i 15-års klassen. Derfor har vi valgt å satse på G16 og få med flest mulig på dette. Det ser ut til å bli en suksess også i år, med to lag i forskjellige divisjoner, avslutter Bjørge.

Eidskog Fotball stiller lag i klassene J13, J14, J17, Damer, G13, G14, G16, G19 og Herrer i 2017.

 

Fotball er også vinteridrett

I Eidskog er fotballinteressen også stor vinterstid og treningsiveren er imponerende selv ved mange minusgrader. Kunstgresset på Magnor er flittig i bruk, og de fleste treningstider er opptatt hele uka. Ved varierende vær er det alltid en utfordring å holde banen åpen, men banemannskapet gjør det de kan for at barn og unge skal ha de beste treningsforhold. Så fort det kommer snø, er traktoren i gang på kunstgressbanen, og uten denne innsatsen, hadde mange treningstimer gått tapt.

I tillegg til kunstgresset brukes også gymsaler og eidskoghallen til fotball mange timer i uken. Det gjøres mye for å få frem fotballglede, og den finner man om man tar seg en tur på disse arenaene en eller annen gang i løpet av hverdagen.

Fotballglede er viktig i Eidskog

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var