-Det skal være moro å drive med idrett

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Leder i Flisa, Tore Huuse Øwre. Foto: Glomdalsfotball
Leder i Flisa, Tore Huuse Øwre. Foto: Glomdalsfotball

Tore Huuse Øwre, lederen av Flisa AIL har et overordnet mål: Å beholde de som spiller fotball, og rekruttere nye utøvere.

– Vi ønsker å være et idrettslag som kan skilte med gode tilbud. Åsnesalliansen er et samarbeid som har pågått i flere år mellom Flisa, Hof og Kjellmyra, for å få til et så bra tilbud om fotball som mulig, til alle alderstrinn. Det er mye administrasjon, men bra for klubbene. Nå har vi rene årsklasselag på alle trinn.

 

Utfordring + lek = Motivasjon

Vi lar G 16 spille med G 19, for å motivere, fordi vi tror at en større treningsgruppe gir et bedre treningsmiljø, og G 16 får et mere utfordrende kamptilbud.

– Hva med de minste da?

– Det gror bra der også, forteller Øwre. Jeg kommer akkurat fra trening med 06 kullet, der er det 13 spillere. På 09-kullet for jenter er det også fullt lag. Med de aller minste har vi fokus på læring gjennom lek med ball.

Åsnesalliansen er et samarbeid som fungerer bra. Her er et av lagene på cup i Hamar.
Åsnesalliansen er et samarbeid som fungerer bra. Her er et av lagene på cup i Hamar.

Det ene utelukker ikke det andre

– Hvordan rekrutterer dere nye spillere?

– Vi prøver å få ungdommen til å forstå at det går an å spille både håndball og fotball. At det ene ikke utelukker det andre. Tradisjonelt sett er det flest jenter som har spilt håndball her, og flest gutter som har valgt fotball. Men vi prøver å rekruttere fra begge leire over i hverandre. Generelt sett: Håndball om vinteren, fotball om sommeren. Vi har flere årganger her nå som har fått til dette skiftet mellom håndball og fotball.

 

Håper på tidlig sommer

Hvordan er treningsanleggene?

– Vi har, som de fleste, størst utfordringer om vinteren. Da bruker vi både Åsneshallen, Kanonhallen som vi låner av Våler, og diverse gymsaler i kommunen. Det er et puslespill som kan være vanskelig å få til å gå opp, og alle må prøve å være fleksible. Vi har heldigvis flinke, entusiastiske trenere som får dette til å gå ihop. Vi har en kunstgressbane med en 11’er og en 7’er, så denne sesongen håper vi snøen er borte allerede tidlig i mars.

– Er det noe eller noen du vil fremheve?

– Det er stor forskjell på ambisjonsnivået hos oss. G14 ble i fjor uoffisielle Norgesmestere i Adidascupen. De har trent mye, og er en veldig sammensveiset gjeng. Og viste alle at det går an å hevde seg i toppen selv om man kommer fra Solør. Vi skal ha rom for bredde, men vi skal også ha rom for elitetenkning.

En annen ting Øwre ønsker å fremheve, er at han og klubben er omgitt av flinke folk. Folk med erfaring og kompetanse som bidrar lokalt. Samt engasjerte og ivrige foreldre, foresatte og besteforeldre.

Idrett, musikk og begeistring

Øwre sammenlikner det å drive idrett med det å spille et instrument.

Spiller du fiolin, må du øve et par timer om dagen, minst. Det gjelder også for idretten. For å bli god, må du trene. Jeg har vært leder i en tre, fire år nå. Mitt mål da jeg startet, var å begeistre. Vi har etter hvert fått gode tilbud til veldig mange. Fotball er en lagidrett. Alle er avhengige av alle. Du skal bli sett på trening. Det er jo forskjellige veier til Rom. Men så lenge du har et miljø som gjør at du gleder deg til å gå på trening, er mye oppnådd. Det skal være moro å drive med idrett!

-Det skal være moro å drive med idrett

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var