Brandval IL – Alle skal med

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Brandval IL

 

På små steder er man avhengig av å ha med flest mulig når man har noen aktiviteter. For å få til fotballag så må det være x antall spillere, og det samme gjelder håndball. Det er også morsommere å trene ski når man er flere, og slik er det med all idrett. Man får ikke samhold uten å være sammen. I Brandval IL har de tatt dette på alvor, og man ønsker at alle skal ha muligheter til å være med.

Dyrt med idrett

«Det er dyrt å drive med idrett. Man skal ha utstyr som ofte er dyrt, og man skal på turer og turneringer. Vi i Brandval IL har fått muligheten til å gjøre idrett mer tilgjengelig for alle. For å lette på den økonomiske byrden tar vi ikke aktivitetsgebyr fra barn og unge som er tilknyttet vårt idrettslag», kan Arild Bjerke stolt fortelle.

Arild Bjerke er en av ildsjelene i Brandval IL og nå sitter han som leder i idrettslaget. Han kan ikke få fullrost bygdas innbyggere, og mener Brandvallingene er et eget folkeslag. De stiller opp på det meste, og har kronerulling på arbeidsplass om det er nødvendig. Brandval IL har fått mange støttespillere, og det er mange utflyttere som fortsatt støtter opp om arbeidet som gjøres i bygda.

 

Brandval IL
Arild Bjerke

Brandval cup baner veien

«Brandval Cup er også en viktig grunn til at vi kan gi noe tilbake til folka i Brandval», fortsetter Arild. De arrangerer hvert år en cup som er for lokale barn og ungdom og de har klart å få gode støttespillere gjennom hele sesongen. «De støtter opp om både cupen og idrettslaget, og derfor får vi inn så bra med penger så våre idrettsglade barn og ungdom kan være med gratis i idretten», sier Arild, og han understreker at dette ikke bare gjelder i fotballen. Alle idrettsgrener i Brandval IL får den samme fordelen.

[slideshow_deploy id=’15’]

Alle er med

Det er mange bedrifter som ser positivt på et slikt tiltak og Brandval IL fikk 25 000 kroner i støtte fra Storebrand fordi de klarer å lage et tilbud for alle, som skal være så rimelig som mulig. Brandval Arbeiderlag, Bygdekvinnene og Brandval Sanitetsforening er også med på pengedugnaden for å få dette til. I tillegg er alle lokale bedrifter positive og generøse med pengestøtte til Brandval IL. Fortsatt er det noen kostnader forbundet med utstyr og reise, men i de fleste tilfeller samkjører lagene så reiseutgiftene blir fordelt.

Sponser også cuper

Cuper er alltid dyre og kan fort beløpe seg til flere tusen kroner pr spiller, men dette er også Brandval IL med og sponser. De bidrar med mange tusen kroner for at spillerne skal komme seg av gårde på turneringer, og de er stolte for hver gang spillere kommer hjem med nye opplevelser. Det er nemlig ikke seierne som teller, men de gode opplevelsene. De skal bygdas unge vokse på, og en gang i framtiden vil kanskje de bidra til at neste generasjon får det samme tilbudet som dem. Arild Bjerke får ikke fullrost bygdas innbyggere og næringsliv og er stolt på bygdas vegne. Det er ikke mange idrettslag som får til en slik ordning, og Brandval IL håper alle blir med i mange år.

Brandval IL – Alle skal med

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var