Bjørn Nybu og viktigheten av kompetanse hos treneren

Bjørn Nybu og NFF Indre Østland anbefaler trenerutdanning! Foto: Glomdalsfotball

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Bjørn Nybu snakket om trenerens rolle og det utdanningstilbud som finnes via krets og NFF. Foto: Glomdalsfotball
Bjørn Nybu snakket om trenerens rolle og det utdanningstilbud som finnes via krets og NFF. Foto: Glomdalsfotball


Den 20. april ba Glomdalsfotball inn hele distriktet til et fotballfaglig seminar, og en av bidragsyterne var Bjørn Nybu fra NFF. Han holdt et engasjerende innlegg om trenerkompetanse og hva NFF kan bidra med. Han brenner for trenerutvikling og mener alle lag bør ha en strategi på hvordan man får best trenere i barne- og ungdomsfotballen.

ANNONSE
[slideshow_deploy id=’15’]

Hva er en god trener?

Hva er en god trener?

Dette var et av spørsmålene Bjørn stilte forsamlingen, og påpekte hvor viktig treneren er for at barn og unge skal oppleve at fotball er gøy.

NFF vil at så mange som mulig deltar på våre Barne- og Ungdomsfotballkvelder. Disse arrangeres med jevne mellomrom, og er et godt tiltak for de som trener aldersbestemte lag opp til et visst nivå, kunne Bjørn fortelle. Dette er første skritt i NFF sitt trenerutdanningstilbud, og med dette kurset har man forutsetninger for å gjøre fotballhverdagen morsom for de aller yngste.

Indre Østland fotballkrets er best når det gjelder å få med flest mulig trener på disse kveldene. Trenerne opplever innholdet som relevant, og selv om det bare er 2 t teori og 2 t praksis, får trenerne en basiskunnskap som er god å ha med seg.

 

Mange engasjerte og dyktige fotballfolk var tilstede for å høre på bl.a. Bjørn Nybu. Foto: Glomdalsfotball
Mange engasjerte og dyktige fotballfolk var tilstede for å høre på bl.a. Bjørn Nybu. Foto: Glomdalsfotball

C-lisenskurs for de som vil mer

For de som ønsker mer tyngde, kan C-lisenskurset fra NFF være riktig vei å gå. Kurset er viktig for de som ønsker å trene lag i eldre klasser. Man får et innblikk i forskjellige treningsmetoder, opplæring i mange øvelser og en god forståelse for hva som skal til for god mestring. Det er også en egen bolk for keepertrening.

Dette er et godt kurs som mange trenere bør ha, og nå er også en del av det lagt opp som e-læring på nettet. Likevel er det mange som gruer seg til å ta fatt med C-lisenskurset, fordi det krever for mye tid. De som derimot tar kurset, får ikke fullrost det nok.

Flere i salen var også klare på at dette var et kurs de hadde hatt god nytte av, men her ble det også nevnt at man kunne fått med flere om tidsforbruket ikke var så stort. Kurset går over 4 helger a 16 timer. Innholdet i kurset er obligatorisk for videre utdanning innen trenerfaget, og selvfølgelig er det ønskelig med flere god trener som også har en teoretisk god bakgrunn.

Å se spilleren

Likevel er det trenerens personlige egenskaper som avgjør om han/hun lykkes på treningsfeltet. Han/hun må klare å overføre kunnskap til spilleren, og det er i mange tilfeller utfordrende. Personlig tilbakemelding til hver enkelt spiller etter hver økt er ofte positivt for læring, og spillerne møter mer motiverte til de forskjellige øktene.

Vet dere hva som er hovedårsaken til at spillere slutter? De føler at de ikke blir sett!

Bjørn fortalte om en undersøkelse gjort blant spillere som har sluttet, og manglende tilbakemeldinger fra trener var en gjenganger. Vi liker alle å bli sett, og en kort tilbakemelding er så veldig mye bedre enn ingen tilbakemelding.

Trenerutvikler

Bjørn Nybu pratet varmt om klubbenes trenerutviklere. Dette er en person som bør følges opp nøye, og man bør gi han så gode arbeidsforhold som mulig. Han skal være en ressursperson for alle trenerne og bør være på plass hos alle fotballklubber. Pass også på at han har et faglig miljø å utvikle seg i, for hvem trener trenerutvikleren?

Klikk deg gjerne inn på siden til NFF Indre Østland og se deres trenerkurs som er tilgjengelig.

Bjørn Nybu og viktigheten av kompetanse hos treneren

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var