Alle under én vinge i Eidskog

Eidskog og leder Bjarne Evensen

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Eidskog og leder Bjarne Evensen

I Eidskog har det foregått en omfattende omorganisering i fotballmiljøet. Alle fotballag på barne- og ungdomsnivå som har ligget til moderklubbene Magnor, Matrand, Skotterud og Tobøl har nå samlet seg under Eidskog Fotball sine vinger.

 

Revidert sportsplan på vei og sportslige ledere på plass

Bjarne Evensen er leder her, og ansvarlig for blant annet rekruttering, styringsprosesser, og møtevirksomheten. Han forteller at de akkurat har revidert sportsplanen, som skal opp i styret i slutten av januar. Sammenslåingen var et samlet initiativ, blant annet for å sikre rekruttering og nok spillere på lagene.

– Administrasjonen vil vokse seg til. Men mesteparten av det sportslige er på plass allerede. Vi har pr i dag fire ressurssterke personer som jobber i dette feltet: en sportslig leder med tre sportslige ansvarlige. En for Gutter 13 og oppover, en for Jenter 13 og oppover, og en for all barnefotballen.

Vi jobber med dommer-rekruttering, og har nå trenere til alle lag. Trenere blir hovedsaklig rekruttert blant foreldre og foresatte. Vi er en liten kommune, og har ikke midler til å leie inn eksterne trenere.

 

Du har kanskje lyst til å lese: Lokale kretslagsspillere i vår region

 

Det er mange fine anlegg i Eidskog - her fra Matrand
Det er mange fine anlegg i Eidskog – her fra Matrand

Flotte treningsanlegg

– Er dere fornøyd med treningsarenaene deres?

– Vi har stor kapasitet på treningsarenaer med fire flotte sommeranlegg lokalisert i moderklubbenes områder. Så har vi Eidskog kunstgressbane. Den blir ivaretatt av en fantastisk gjeng som sørger for å holde den snøfri og spillbar. Jeg tror de jobber døgnet rundt! Ellers trener vi innendørs i gymsaler på for eksempel Magnor og gamle Tobøl skole. Vi leier også treningstid i Eidskoghallen, som er en flerbrukshall vi får disponere. Her har vi faste treningstider.

Har du lest: KIL Fotball: Ungdomstrenerne på plass for sesongen 2019

 

Voksende lag

Bjarne Evensen mener de har hatt sterke resultater, god bredde og høy deltakelse. Akkurat nå er det små barnekull, det går i bølger, og med færre barn blir det også en større utfordring å rekruttere ressurspersoner.

– Men vi har en del fulle lag: På Jenter 14 har vi kanskje to lag til og med, og vi håper å få på plass Jenter 17. Vi har ett lag på Gutter 13, og to lag på Gutter 16, en 11’er og en 9’er. Dersom noen skulle falle mellom to stoler aldersmessig, går vi alltid i dialog med ungdommen, for å sørge for at de havner på det laget de kan trives med.

Alle under én vinge i Eidskog

More To Explore

Aktuelt

KIL J19 klare favoritter

Finn Willy Taugbøl er hovedtrener for KIL J19, sammen med et team som består av Patrick Holtet, Pål Håpnes og Åge Steen. Rune Skasberg var