Slike jenter det vil gamle Norge ha

Tale Buvarp er 15 år og befinner seg til daglig på KUSK. Men når hun ikke er på skolen går det aller mest i fotball. Hun er en av seks ivrige jenter som har fått muligheten til å trene sammen med KIL’s damelag en gang i uka. Jeg er tilskuer den siste halvtimen av treninga, […]